Esiintymiset

Teen pyynnöstä juontokeikkoja ja toimin moderaattorina tilaisuuksissa. Minulla on vahva tausta tiedetoimittajana ja olen vetänyt erilaisia tiedetapahtumia, tehnyt tutkijahaastatteluja livenä ja johtanut paneelikeskusteluja.

Jyväskylän yliopiston Tiedeilta 12.1.2023: Onko kriisi mahdollisuus uuteen alkuun? Kuva: Anu Mustonen, Jyväskylän yliopisto.

19.3.2024 Tiedeilta: Vanhuusikä viivästyi – puntarissa ikääntyvien ihmisten hyvinvointi, toimintakyky ja työelämä, Jyväskylän yliopisto. Suomessa on lähes miljoona 60–80-vuotiasta. Tutkimusten valossa nähdään, että iso ikäryhmä on nuortunut. Moni tuntee itsensä nuoremmaksi, ja toimintakyky on monella mittarilla kohentunut. Näkyykö tämä työelämässä? Tiedeillan asiantuntijoina ovat tutkimusjohtaja Katja Kokko, tutkijatohtori Kaisa Koivunen ja apulaisprofessori Monika von Bonsdorff Jyväskylän yliopistosta. Tiedeillan juontaa tiedetoimittaja Mari HeikkiläTallenne katsottavissa.

30.1.2024 Tiedeilta: Miten vetytalous muuttaa Keski-Suomea? Jyväskylän yliopisto. Vetytalouden suhteen odotukset ovat korkealla. Ilman fossiilisia polttoaineita tuotettu vihreä vety on merkittävä energian kantaja ja kemiallisten reaktioiden lähtöaine, kun tavoitellaan kestävää ja hiilineutraalia yhteiskuntaa. Mitä on vihreä vety ja miten sitä valmistetaan? Mitkä ovat vedyn teollisen valmistamisen haasteet? Millaista teollisuutta ja liiketoimintaa vety tuo tullessaan Keski-Suomeen? Tiedeillan asiantuntijoina ovat professori Karoliina Honkala Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskuksesta, diplomi-insinööri Mikko Lappalainen Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:stä ja ohjelmapäällikkö Timo Harju Jyväskylän kaupungin elinkeinopalveluista. Tiedeillan juontaa tiedetoimittaja Mari HeikkiläTallenne katsottavissa.

12.12.2023 Nobel-tiedeilta, Jyväskylän yliopisto. Jyväskylän yliopiston Nobel-tiedeillassa esitellään fysiikan, kemian, lääketieteen, kirjallisuuden ja taloustieteen vuoden 2023 palkitut aiheet. Illan asiantuntijoina ovat molekyylivirologian dosentti Maija Vihinen-Ranta, fysikaalisen kemian professori Mika Pettersson, fysiikan professori Juha Muhonen, taloustieteen professori Jaakko Pehkonen ja pohjoismaisten kielten professori Harry Lönnroth Jyväskylän yliopistosta. Tallenne katsottavissa.

10.10.2023 Tiedeilta: Oppimistulokset laskevat – muuttuuko arviointi? Jyväskylän yliopisto. Peruskoulun uudistetut päättöarvioinnin kriteerit tulivat voimaan vuonna 2021. Tiedeillassa keskustellaan siitä, miten koululaisten osaamista nyt koulussa arvioidaan. Kohteleeko arviointi eri tavalla tyttöjä ja poikia? Mikä on heikentyneiden oppimistulosten ja arvioinnin yhteys? Asiantuntijoina yliopistonopettaja ja tutkija Laura Ketonen Jyväskylän yliopistosta, tutkimusprofessori Juhani Rautopuro Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksesta sekä apulaisrehtori Jarmo Lyhty Mankolan yhtenäiskoulusta Jyväskylästä.

6.9.2023 Luontoilta: Niityt ovat luonnon aarreaittoja, Jyväskylän yliopisto. Niityt ovat luontomme äärimmäisen uhanalaisia aarreaittoja. Ne muodostavat osan suomalaisen luonnon perinnebiotoopeista, joita on jäljellä alle prosentti 120 vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Luontoillassa asiantuntijat Marjaana Hassani, Jari Haimi, Heikki Helle ja Minna-Maarit Kytöviita esittelevät niittyluonnon tärkeät lajit – ja omat suosikkiniittynsä.

16.5.2023 Tiedeilta: Millaista sivistystä aika suosii?, Jyväskylän yliopisto. Vieläkö tarvitaan (yleis)sivistystä ja kenellä sitä tässä ajassa on? Onko sivistyksellä uhkaajia? Jyväskylän yliopiston Tiedeillassa keskustellaan sivistyksestä. Filosofi Olli-Pekka Moisio, psykologi Virpi-Liisa Kykyri ja taloustieteilijä Mika Haapanen kertovat näkemyksensä siitä, millaisin mittarein yksilön ja yhteiskunnan sivistystä pitäisi näinä aikoina mitata.

21.3.2023 Tiedeilta: Hyvinvointia koululiikunnasta?, Jyväskylän yliopisto. Koululiikunta ei ole kuin ennen! Tiedeillassa keskustellaan koululiikunnan muutoksista ja nykytilanteesta. Liikuntatunneilla tavoitteena on nyt koululaisen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Miten siinä onnistutaan? Asiantuntijoina Arja Sääkslahti, Timo Jaakkola ja Katja Sjöblom-Korhonen. Tilaisuuden juontaa tiedetoimittaja Mari Heikkilä.

12.1.2023 Tiedeilta: Onko kriisi mahdollisuus uuteen alkuun?, Jyväskylän yliopisto. Mitä edelliset kriisit ovat opettaneet kriiseistä ja esimerkiksi rauhaan paluusta? Onko kriisi mahdollisuus uuteen alkuun? Miten kansakunnan kognitiivista turvallisuutta voidaan lisätä? Asiantuntijoina Antero Holmila, Tiina Silvasti, Tuija Saresma ja Martti J. Kari. Puheenjohtajana tiedetoimittaja Mari Heikkilä. Tallenne katsottavissa.

13.12.2022 Nobel-tiedeilta, Jyväskylän yliopisto. Nobel-illassa esitellään fysiikan, kemian, lääketieteen, kirjallisuuden ja taloustieteen vuoden 2022 palkitut aiheet. Asiantuntijoina Johanna Mappes, Tero Heikkilä, Joonas Säntti, Kari Heimonen ja Petri Pihko, Jyväskylän yliopisto. Tilaisuuden juontaa tiedetoimittaja Mari Heikkilä.

4.10.2022 Seminaari: Tieteen vaikuttavuus – tutkimustiedosta käytännön toimintamalleiksi, Tutkas. Tallenne katsottavissa. Paneelikeskustelu: Minkälaista tutkimustietoa kansanedustaja tarvitsee päätöksenteon perustaksi? Kohtaako tutkimustiedon tarjonta ja kysyntä? Keskustelijoina kansanedustaja, yhteiskuntatieteiden tohtori Anna Kontula (vas); kansanedustaja, filosofian tohtori Sakari Puisto (ps); kansanedustaja, terveystieteiden tohtori Paula Risikko (kok); kansanedustaja, tekniikan lisensiaatti Satu Hassi (vihr); kansanedustaja, valtiotieteen tohtori Erkki Tuomioja (sdp). Keskustelun juontaa tiedetoimittaja, MML Mari Heikkilä.

30.9.2022 Tutkijoiden yö, Oulun yliopisto. Pelastetaan maapallo! Ilmastonmuutos näkyy ja tuntuu maapallon lämpenemisenä: yhtäällä kärsitään ennätysmäisestä kuumuudesta ja kuivuudesta ja toisaalla tulvat tuhoavat satoja. Tutkijat eri aloilla kamppailevat löytääkseen uusia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Mitä Oulun yliopistossa tehdään, että maapallo pelastuisi? Aiheesta keskustelevat matkailumaantieteen yliopistonlehtori Kaarina Tervo-Kankare, kestävien energiajärjestelmien ja ympäristötekniikan professori Eva Pongracz ja väylä- ja liikennetekniikan professori Pekka Leviäkangas. Paneelin juontaa tiedetoimittaja Mari Heikkilä.

13.9.2022 Tiedettä kaikille – luontoilta, Jyväskylän yliopisto. Asiantuntijoina yliopistonlehtori Panu Halme, akatemiatutkija Antti Eloranta, yliopistonlehtori Jari Haimi, dosentti Elisa Vallius ja biologi Heikki Helle.

3.5.2022 Tiedettä kaikille – miten musiikki vaikuttaa?, Jyväskylän yliopisto. Tallenne katsottavissa. Tiedeillassa ovat mukana musiikkitieteen, musiikkikasvatuksen sekä musiikkiterapian asiantuntijat: professori Petri Toiviainen, apulaisprofessori Suvi Saarikallio ja yliopistotutkija, musiikkiterapeutti Esa Ala-Ruona.

5.4.2022 Tiedettä kaikille – kuntoilijan suorituskyky, Jyväskylän yliopisto. Tallenne katsottavissa. Tiedeillassa ovat mukana liikunnan ja fysiologian asiantuntijat: apulaisprofessori Juha Ahtiainen, tutkijatohtori Sanna Lensu ja tutkijatohtori Ritva Mikkonen.

31.3.2022 Tiedettä kaikille – kyberturvallisuus ja informaatiosota, Jyväskylän yliopisto. Tallenne katsottavissa. Tiedeillan asiantuntijoina ovat yliopistonopettaja, eversti evp. Martti J. Kari, lehtori Panu Moilanen ja työelämäprofessori Martti Lehto Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnasta.

8.3.2022 Tiedettä kaikille – aivot ja oppiminen, Jyväskylän yliopisto. Tallenne katsottavissa. Tiedeillassa puhutaan muun muassa lukihäiriöistä ja matematiikan oppimishäiriöistä, asiantuntijoina Paavo Leppänen, Tuire Koponen ja Mikko Aro.

25.1.2022 Tiedettä kaikille – Jyväskylän yliopiston luontoilta, Jyväskylän yliopisto. Tallenne katsottavissa. Asiantuntijoina Minna-Maarit Kytöviita (kasvit), Jari Haimi (hyönteiset ja muut ötökät), Heikki Helle (linnut, nisäkkäät) ja Timo Marjomäki (kalat). Juontajana tiedetoimittaja Mari Heikkilä.

7.12.2021 Nobel-kattaus, verkkolähetys Jyväskylän kaupunginkirjastosta, Jyväskylän yliopisto. Asiantuntijoina Juha Merikoski (fysiikka), Petri Pihko (kemia), Jari Ylänne (lääketiede), Jutta Viinikainen (taloustiede), Sanna Karkulehto (kirjallisuus).

14.10.2021 Suuri Nobel-keskustelu 2021. Miten syntyvät tieteen läpimurrot? Sanomatalo. https://academies.fi/tapahtuma/suuri-nobel-keskustelu-2021/ Nauhoitus tilaisuudesta on katsottavissa Helsingin Sanomien verkkosivuilla: https://www.hs.fi/tiede/art-2000008255229.html

23.2.2021 Tutkimustietoa koronaviruksesta ja rokotekehityksestä, Jyväskylän yliopisto. Miksi koronavirus muuntuu ja miten tutkijat sitä seuraavat? Miten viruksen etenemistä mallinnetaan? Mihin perustuu käytössä olevien koronarokotteiden toiminta? Virukseen liittyvää tutkimustietoa tarjoavat Jyväskylän yliopiston tutkijat tiistaina 23.2.2021 kello 17.30-19.00 suorassa verkkolähetyksessä. Asiantuntijoina apulaisprofessori Lotta-Riina Sundberg, professori Varpu Marjomäki ja apulaisprofessori Matti Vihola. Juontajana tiedetoimittaja Mari Heikkilä.

13.1.2021 Tieteen päivät: Viheliäs tiede ja hankala tieto median kourissa, podcast. Suomen tiedetoimittajain liiton podcastissa tutkijat ja median tekijät kertovat kokemuksistaan hyvän ja pahan tiedon puun juurella. Puhujat: ohjelmajohtaja Tuukka Tammi (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos), tiedetoimittaja, tietokirjailija Mari Heikkilä ja pääsihteeri Ulla Järvi (Suomen Tiedetoimittajain liitto).

10.12.2020 Nobel-kattaus, verkkolähetys Jyväskylän yliopiston suuresta juhlasalista Keskisuomalaisen striimaamana ja nauhoittamana. Keskustelemme tieteen läpimurtoaiheista. Asiantuntijoina Kimmo Kainulainen (fysiikka): mustat aukot, Lotta-Riina Sundberg (kemia): geenisakset (CRISPR-Cas), Maija Vihinen-Ranta (lääketiede): hepatiitti C, Seija Ilmakunnas (taloustiede): huutokauppateoria, Mikko Keskinen (kirjallisuus): Louise Glück. Tilaisuuden juontaja Mari Heikkilä.

27.9.2020 Viheliäs tiedeviestintä -seminaari, Suomen Tiedetoimittajain liitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.

10.3.2020 Tutkimustietoa koronaviruksesta -tilaisuus, Jyväskylän yliopisto. Tervetulosanat yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen, asiantuntijoina dosentti Varpu Marjomäki, infektiolääkäri Maija Rummukainen, apulaisprofessori Lotta-Riina Sundberg ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen. Juontaja Mari Heikkilä. Nauhoitus tilaisuudesta on katsottavissa Keskisuomalaisen verkkosivuilla.

10.12.2019 Nobel-kattaus Jyväskylän kirjastossa: yleisöluento tieteen läpimurtoaiheista, Jyväskylän yliopisto. Asiantuntijoina Sami Nurmi (fysiikka): maailmankaikkeuden alkuhistoria, Karoliina Honkala (kemia): litiumioniakkujen kehittäminen, Mika Haapanen (taloustiede): köyhyyden vähentäminen, Teijo Kuopio (lääketiede): solujen happitasot ja yhteys syöpiin. Tilaisuuden juontaja Mari Heikkilä.

22.10.2019 Suuri Nobel-keskustelu 2019. Miten syntyvät tieteen läpimurrot? Asiantuntijoina toimivat professori, tutkimusjohtaja Panu Jaakkola, professori Peter H. Johansson, professori Maarit Karppinen ja kehitystaloustieteen tutkija Milla Nyyssölä. Tilaisuuden juonsivat Mari Heikkilä ja Matti Mielonen. Nauhoitus tilaisuudesta on katsottavissa Helsingin Sanomien verkkosivuilla: https://www.hs.fi/tiede/art-2000006281684.html

22.8.2019 Jyväskylän kirjaston Omakustanneilta klo 18: Elämä kansien väliin – miten kirjoitan ja julkaisen elämäkerran. Luentomateriaali on SlideSharessa, SEURAA TÄTÄ LINKKIÄ.

12.8.2019 Kirjaesittely: Alussa oli äitiyspakkaus, Kauhavan kirjasto klo 18.

9.8.2019 Suomalaisten keksintöjen vaikutus arkeen ja yhteiskuntaan, Ylen radio-ohjelma, Kalle Haatanen. Monet kotimaiset keksinnöt ovat muuttaneet merkittävästi suomalaisten arkipäivää. Suomalaisia keksintöjä on leimannut käytännönläheisyys. Kuivauskaapit säästivät perheenäitien työaikaa ja AIV-rehu vähensi raskasta heinätyötä. Uudet innovaatiot ovat olleet keskeinen tekijä Suomen modernisaatiossa. Itsenäisyyden ajan alussa Suomi oli vielä köyhä kehitysmaa, jossa elintaso, koulutustaso ja jopa hygienia olivat alhaisella tasolla. Uudet keksinnöt helpottivat monin tavoin työtä ja lisäsivät vapaa-aikaa. Nyttemmin suomalainen innovointi on menestynyt paremmin teollisuuden laitteiden kehittelyssä kuin kuluttajatuotteissa. Tietokirjailija Mari Heikkilä on tutkinut innovaatioiden vaikutusta suomalaisten arkeen.

5.6.2019 Kirjaesittely: Alussa oli äitiyspakkaus, Jyväskylän kaupunginkirjasto klo 17 https://www.keskikirjastot.fi/web/arena/-/kirjaesittely-alussa-oli-aitiyspakkaus

21.3.2019 Tiedeklubi: Miten maailma muuttaa tutkijaa? Tiedeklubilla Finlandia-talon Café Verandassa keskusteltiin tutkimuksen tekemisestä vieraassa kulttuurissa. Tiedetoimittaja Mari Heikkilä haastatteli uskontotieteen emeritusprofessori René Gothónia, joka on tutkinut buddhalaista ja ortodoksista luostariperinnettä sekä Indonesian suosademetsiä tutkinutta tutkijatohtori Maija Lampelaa. Tilaisuudesta on äänite: https://soundcloud.com/user-204410129/tiedeklubi-2132019-miten-maailma-muuttaa-tutkijaa

10.10.2018 Suuri Nobel-keskustelu 2018 – Miten syntyvät tieteen läpimurrot? Asiantuntijoina toimivat emeritusprofessori Leif Andersson, professori Edward Haeggström, johtava tutkija Anu Koivula ja professori Markku Ollikainen. Tilaisuuden juonsivat Jukka Ruukki ja Mari Heikkilä. Nauhoitus tilaisuudesta on katsottavissa https://www.ruutu.fi/video/3308194.